Cambrian Technologies privacy policy

Privacy policy

Hoe kunnen wij u helpen?

Privacy & cookie statement Cambrian Technologies

Personal data is processed via the Cambrian Technologies (hereafter referred to as “Cambrian”) website (https://cambrian-technologies.com). Cambrian considers careful handling of personal data of great importance. Personal data is therefore carefully processed and secured by us.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Cambrian is de Verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-10-19 om 11:21 uur.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze (diensten via de) website kunnen wij bepaalde gegevens van u vragen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie

Uw voornaam en achternaam worden gebruikt om de communicatie te personaliseren. Uw e-mailadres gebruiken wij om informatie die u via onze website aanvraagt naar u toe te kunnen sturen. Uw telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met u op te nemen naar aanleiding van aangevraagde informatie via onze website. Uw bedrijfsnaam en functie gebruiken we om informatie beter af te stemmen op uw situatie.

Sommige van deze gegevens zijn verplicht om in te vullen, bijvoorbeeld uw e-mailadres.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden via website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw verzoek te honoreren. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als de aard van het verzoek en de situatie vereist voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

PUBLICATIE

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet buiten Cambrian.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de afhandeling van een aanvraag of uitvoering van een dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer (optimaal) werkt.

GOOGLE
We use the web analysis tool Google Analytics to collect data about the use of our website. We allow Google to use the obtained Analytics information for other Google services. We do not allow Google to anonymize the IP addresses. The data that Google Analytics collects is stored for a maximum of 26 months. We do this to compare the data from two different years so that we can improve the website to offer you a better user experience and to better connect our services/information.
BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor meer informatie omtrent ons beveiligingsbeleid conform ISO 27001, kunt u contact met ons opnemen.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde service te kunnen verlenen, om onze dienstverlening te verbeteren of wanneer een verzoek tot vernietiging plaats vindt. Daarna worden ze vernietigd of geanonimiseerd. Voor informatie over exacte bewaartermijnen per categorie, kunt u contact met ons opnemen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Of course, we are happy to help you if you have complaints about the processing of your personal data. Under the privacy legislation, you also have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority against this processing of personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.

CONTACTGEGEVENS

Cambrian Technologies
Jagerspad 49
1251 ZW Laren

Onze partners
Scroll naar boven