Case study

ZuidZorg

Wat kunnen we voor u doen?

Een behendige, snelle transitie om een bedrijfs-transformatie met lage risico’s te ondersteunen

Meer case studies

“Wij zijn naar AWS en Google gegaan, hebben de security opnieuw ingericht, de softwarepakketten van het primaire proces vervangen en een behoorlijke outsourcing uitgevoerd. Er is een besparing gerealiseerd van 2,1 miljoen op jaarbasis, op een jaaromzet van 90 miljoen. Wij zochten mensen die niet specifiek uit de zorgsector kwamen, maar wel de sector snappen; er affiniteit mee hebben. En incasseringsvermogen; dit is een traditioneel bedrijf met een weerbarstige cultuur. En in de storm die je over je heen krijgt als je overgaat, hebben zij positie en vertrouwen gehouden. Ik ben daar heel erg content over.”

De klant

ZuidZorg is een zorginstelling met uiteenlopende vormen van dienstverlening zoals thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en een zorgcentrale. Er werken ongeveer 1.400 zorgprofessionals die actief zijn in de regio Eindhoven.

De uitdaging
The management team of ZuidZorg had decided to move away from a traditional environment based on VMWare, Citrix-based workplaces, and Active Directory in combination with Microsoft Office on premise. The new workspace was based on Chromebooks, Google G-Suite, OKTA for identity and access management, AWS AppStream for the delivery of the windows applications and the hosting of servers at AWS. The before and after architectures were radically different. Furthermore the starting point consisted of services and systems that were tightly integrated.  These facts made a gradual migration close to impossible. However, a quick transition presented its own challenges: change management for the users, data migration and fewer roll back possibilities.
De oplossing

De sleutel tot de succesvolle migratie lag bij het besluit om in eerste instantie de zakelijke applicaties ongewijzigd te laten en om de transitie en begeleiding te concentreren op het ondersteunen van de medewerkers. Zodat zij de veranderingen in authenticatie, desktop en kantoorautomatisering soepel zouden kunnen absorberen. De wijzigingen aan de bedrijfsapplicaties werden gepland voor een tweede fase.

Er werd een pilot-migratiegroep opgericht om zoveel mogelijk onvoorziene problemen vooraf te identificeren en om de veranderaanpak te optimaliseren. De bevindingen stelden ZuidZorg in staat om vervolgens in één stap te migreren. Met drie belangrijke voordelen:

  • De organisatie werd niet 'opgesplitst' waardoor iedereen steeds kon blijven samenwerken met dezelfde set applicaties.
  • Medewerkers werden niet geconfronteerd met een aanhoudende periode van verstorende veranderingen, waardoor zij snel weer productief werden.
  • Projectkosten en dubbele exploitatiekosten werden tot een minimum beperkt.

Bij de transitie kwamen er onvermijdelijke, kleine verrassingen aan het licht; ongedocumenteerde situaties waarbij enkele gebruikers toch afhankelijk bleken van oude tools. Dan blijkt het een belangrijk voordeel dat een cloudprovider zoals AWS over talloze out-of-the-box diensten beschikt, zoals AppStreaming en Windows VDI’s (Workspaces), om dergelijke problemen onmiddellijk op te lossen.

Na de vlotte migratie werden service-and-integration-management processen ingericht en georganiseerd om de uiteenlopende, aan verschillende best-in-class leveranciers uitbestede diensten te coördineren en de efficiëntie te vergroten.

De resultaten

Na de migratie duurde de aanpassingsperiode minder dan één maand. IT werd veel robuuster dan voorheen en verdween daarmee naar de achtergrond voor de medewerkers. Vóór de migratie meldden zij ongeveer 950 incidenten per maand (exclusief de aan bedrijfsapplicaties gerelateerde incidenten). Dit is gedaald tot 50 per maand. Een enorme kwaliteitsslag voor de frontlinie van de organisatie: de verpleegkundigen en artsen kunnen hun tijd aan patiënten besteden en hoeven geen tijd te verspillen aan IT-gerelateerde kwesties. 

Een ander tastbaar voordeel was de grote kostentransparantie van de IT-diensten in combinatie met de flexibiliteit om het verbruik snel aan te passen. Een deel van de bedrijfstransformatie betrof de verkoop van onrendabele activiteiten. De publieke cloud maakte de kostentoewijzing transparant en de middelen die bij een afgestoten bedrijfseenheid hoorden, konden eenvoudig worden afgesloten of afgescheiden en overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Wil je meer weten over deze transformatie, lees dan de beschrijving over de achtergrond en het totstandkomen van deze cloud strategie .

 

Scroll naar boven