Case study

Solynta

Wat kunnen we voor u doen?

Overstappen op clouddiensten om gereed te zijn voor de volgende groeifase

Meer case studies
Solynta is using public cloud services to prepare for significant growth

"Cambrian is een pragmatische, hands-on service provider; gedreven zoekend naar de beste oplossingen voor de klant. De hooggekwalificeerde staf combineert technische expertise met een plezierige manier van samenwerken. Hun krachtige visie op IT past bij het stadium in onze bedrijfsontwikkeling. Zij hebben ons gemigreerd naar public cloud oplossingen en hebben daarmee de robuustheid en security van onze IT operatie sterk vergroot."

De klant

Solynta is een innovatief zaadteeltbedrijf uit Wageningen dat technologieën ontwikkelt om aardappelen met gunstige kenmerken efficiënter te telen en distribueren.

De uitdaging

Solynta had verschillende technologische doorbraken gerealiseerd en stond aan de vooravond van een volgende, commerciële fase. De organisatie groeide in hoog tempo verder; processen werden gestroomlijnd en geprofessionaliseerd; een ERP systeem geïmplementeerd. Daarnaast werd het nog belangrijker om data adequaat te beveiligen, het unieke IP te beschermen en om de bedrijfscontinuïteit te vergroten.

De organisatie bestond uit verschillende groepen medewerkers met zeer uiteenlopende profielen: kantoormedewerkers, R&D-personeel, agronomen die in het veld werken tot aan verkopers die over de hele wereld actief zijn. Deze diverse groepen werkten allemaal met een gecentraliseerde Windows Terminal Server-werkplek op Windows-laptops.

Het was de hoogste tijd geworden om de IT-architectuur en -middelen aan te passen aan de veranderde omstandigheden en de nieuwe vereisten.

De oplossing

Cambrian heeft Solynta geholpen om een aantal mogelijke IT-architecturen te evalueren. Nadat de best passende oplossing was geselecteerd hebben wij de migratie geleid. Inmiddels beheren wij de IT-omgeving en voeren wij de regie over de geselecteerde leveranciers.

De op Terminal Server gebaseerde werkplek werd opgesplitst in losjes gekoppelde clouddiensten, zoals Okta voor identiteits- en toegangsbeheer en Office 365 voor kantoorautomatisering. Daarnaast werd het HR-systeem gekoppeld aan Okta om het aan- en afmelden van gebruikers synchroon en geautomatiseerd te laten verlopen.

De zakelijke applicaties werden beschikbaar gesteld als veilige webapplicaties door AWS AppStream 2.0 te implementeren. De netwerkinfrastructuur werd herzien en gebaseerd op Cisco Meraki om de beveiliging en de kwaliteit te verbeteren en het beheer vergaand te vereenvoudigen. Device management tooling werd geïmplementeerd om werkstations te beheren. Tenslotte zijn er ook tools geïmplementeerd voor verbeterde service management processen en versterkt wachtwoordbeheer.

De resultaten

De belangrijkste IT-diensten zijn apparaatonafhankelijk gemaakt. Op basis van hun gebruikersprofiel kiezen de medewerkers nu het geschikte apparaat: ipads, macs, linux of Windows-pc’s.

De toegang tot applicaties en data is geregeld via één authenticatieproces en -platform met een uniek wachtwoord dat moet worden gecombineerd met een tweede veiligheidsfactor (2FA). Het beheren en gebruiken van wachtwoorden buiten de single sign on applicaties is verbeterd en beveiligd door 1Password te implementeren. Content genereren, delen en samenwerken met collega’s en externe partijen is vereenvoudigd, voorzien van verbeterd beheer en logging en is veiliger gemaakt door oneDrive en Microsoft Teams te introduceren.

Een service management tool (4Me) is geïntroduceerd en zodanig geconfigureerd dat iedere gebruiker zijn eigen tickets kan maken en beheren. Geselecteerde gebruikers hebben toegang gekregen tot door ons gebouwde geautomatiseerde processen, zodat de organisatie bepaalde aanvragen snel en efficiënt kan beheren en verwerken zonder tussenkomst van een IT-dienstverlener.

Ten slotte is de bedrijfscontinuïteit op peil gebracht, met minimale inspanning, door gebruik te maken van de out-of-the-box faciliteiten die beschikbaar zijn bij AWS en Microsoft.

Scroll naar boven