Case study

implementatie, AWS

Wat kunnen we voor u doen?

Versneld naar de cloud met lagere transitierisico’s en duidelijke benefits

Meer case studies
GGZ Cloud Strategy & Implementation

"Cambrian brengt een combinatie van vernieuwing en ervaring. Ze koppelen de nieuwe mogelijkheden aan een forse staat van dienst. Ze snappen ook wat het betekent om grote stappen te zetten, innovaties te doen. Dat spreekt me enorm aan."

De klant

GGZ inGeest helpt haar cliënten met een breed scala aan diensten op het gebied van geestelijke gezondheid. Met ruim 2.000 zorgprofessionals die werken op meerdere locaties, verspreid over Amstelveen, Amsterdam, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp, en die ook actief zijn in de wijken in deze gemeenten. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op locaties die het keurmerk TOPGGz hebben.

De uitdaging

Enige tijd geleden was de IT-omgeving van GGZ inGeest weer toe aan een grondige modernisering. In eerste instantie werd besloten om nog eenmaal zelf te investeren in een upgrade van werkplekken en van de infrastructuur in de bestaande datacenters. Een directe overstap naar de cloud werd als onhaalbaar beoordeeld en dus gepland voor de langere termijn.

Toen het vernieuwingsprogramma moeizaam verliep en er ook diverse inhoudelijke vraagtekens ontstonden bij de nieuwe CIO, heeft Cambrian op diens verzoek onderzocht of de uitgangspunten van dit programma nog actueel en optimaal waren.

De oplossing

De geplande aanpak bleek complexer en riskanter dan aanvankelijk gedacht, door geaccumuleerde achterstanden in onderhoud en investeringen. Bovendien, zonder aanzienlijke inhoudelijke aanpassingen aan het programma zouden de grootste pijnpunten van zorgmedewerkers de komende jaren niet worden weggenomen. Ook werd duidelijk dat de weinig agile architectuur belangrijke, geplande ontwikkelingen in de zorg nauwelijks zou kunnen faciliteren: nieuwe werkwijzen, verdere informatisering, e-health.

Daarentegen bleek een directe overstap naar clouddiensten inmiddels wel haalbaar. NIet via een rechttoe, rechtaan uitgevoerde lift & shift, maar met de inzet van innovatieve PaaS-diensten, waardoor bijvoorbeeld afscheid genomen zal kunnen worden van de op Remote Desktop Services gebaseerde werkplek. 

De alternatieve architectuur is aangevuld met onderdelen die al elders in de zorg met succes worden ingezet, zoals ChromeOS-gebaseerde werkplekken en SaaS-oplossingen voor identity management, kantoorautomatisering en device management. Ook het netwerk zal worden vereenvoudigd met een overstap op een SD-WAN en door daarbij gebruik te maken van innovatieve netwerkcomponenten leidt dat tot een veel lagere TCO.

De resultaten
De vergelijking van de nieuwe architectuur met het oorspronkelijke programma viel positief uit. Met lagere transitierisico’s, inherent betere kwaliteit en volop concrete mogelijkheden voor innovatie. Verschillende kritieke componenten van de nieuwe architectuur – zoals AWS Appstream 2.0 om het bestaande EPD te hosten – werden bij de toetsing van de strategie al meteen door zorgmedewerkers met succes in de praktijk beproefd. Waarbij zij een duidelijk merkbare verbetering van de performance konden constateren.
Ook bij de financiële doorrekening viel de vergelijking positief uit. De sterke vereenvoudiging laat zich namelijk vertalen in lagere operationele kosten. Niet alleen zal het aantal te beheren machines dalen, ook zal er veel minder inspanning nodig zijn om de robuuste clouddiensten te beheren en ondersteunen. Bovendien kan de instelling na de transitie afstappen van de periodieke, forse lifecycle investeringen en gebruik maken van variabele pay-per-use diensten.
Op basis hiervan is besloten om het roer om te gooien en de alternatieve modernisering te implementeren.
Scroll naar boven